Mô hình hợp tác xã kiểu mới ở Thừa Thiên - Huế

Sau ba năm triển khai thực hiện Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012, đến nay, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có 184 trong số 230 HTX hoạt động theo mô hình HTX kiểu mới, đạt tỷ lệ 80%.

Giá gạo xuất khẩu giảm mạnh

Xuất khẩu gạo 2 tháng đầu năm 2019 tăng 1,1% về khối lượng nhưng giảm tới 10,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2018.

Hướng đến nông sản sạch

Hướng đến nông sản sạch

Trang [1]

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP PHÚ HỒ

Địa Chỉ: Thôn Trung an, Xã Phú hồ, Huyện Phú Vang, Thừa Thiên, Huế